torsdag den 7. februar 2019

seneste aktiviter

Her I UCC er der sket meget indenfor de sidste par uger.
1 December ankom 2 studrende herned for at holde deres praktik I Uganda.
De to piger Nerma og Janine er primaert paa babyhjemmet og laver masser af aktiviteter med bornene derude.
For 2 uger siden, havde pigerne de aeldste born fra babyhjemmet med paa tur, hvor de badet og fik god lokal mad og en sodavand.
bornene og pigerne havde en Fantastisk dag!

Udover dette har vores gaest Kirsten vaeret ude paa babyhjemmet og dele legetoj og bornetoj ud, som hun har haft med fra Danmark af.
mange af bornene kunne passe tojet og faar nu glaede af det.
Tak for det Kirsten og hendes venner der har bidraget til det!

I denne uge er de fleste skoler hernede I Uganda aabnet op igen, efter en laengere ferie. Derfor har vi I UCC travlt med at kore rundt til de forskellige skoler med skolematrialer.

Til sidst skal det naevnes, at vores skole ude I fiskerlandsbyen har faaet sponsoreret en ny vandtank. den er nu sat op paa skolen og samler regnvand.

Nerma og Janine paa tur med de aeldste born fra babyhome.Janine med lille baby joseph . 


Kirsten med born fra babyhome og doneret toj. 
Den nye vandtank ude I Fiskerlandsbyen, som skal opsamle regnvand. skrevet af volunteer Kia . 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar