torsdag den 6. marts 2014

Kabale Primary School

Sammen med Moses, Brenda og Sophie har Signe og Rikke idag været på besøg på en primary school i Vestuganda. Tyve børn skulle registreres som sponserbørn og der skulle derfor laves interviews til profiler og tages billeder. Skolen er den eneste skole i et stort område, så mange af børnene har rigtig langt til og fra skole. Dette bevirker også at børnene starter ret sent i skole og derfor først begynder i babyclass i fem-seks års alderen.


Skolens klasseværelser

Skolen har op til klassetrin P5

 Forældrene venter på at det bliver deres barns tur til at blive interviewet.


 Brenda stiller spørgsmål til barnets profil

 Moses skriver børnenes navne til billederne.

Signe og Rikke med nogle af mødrene. I dette område har kvinderne en lidt anden størrelse. :)